Links

Ministerie van onderwijs De officiële pagina van het ministerie van OCW. Actuele persberichten, publicaties en natuurlijk de actuele wet- en regelgeving is hierop overzichtelijk in beeld gebracht.
Onderwijsraad De internetpagina van het onderwijsadviesorgaan van de overheid.
Cedris Cedris is de brancheorganisatie van sociale werkgelegenheids- en reïntegratiebedrijven in Nederland.
LKNG Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg.
 Branchewijzers  Informatie over verschillende branches/sectoren in Nederland.

Geef een reactie