Cursus Werknemersvaardigheden

In deze cursus Werknemersvaardigheden leert de cursist de basishouding en basisvaardigheden die nodig zijn in een (externe) werksituatie. Deze werksituatie kan via begeleid werken of detachering ontstaan zijn of door sollicitatie op een reguliere werkplek. Door de cursus Werknemersvaardigheden worden de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de cursist vergroot. De benodigde vaardigheden wordt de cursist o.a. aangeleerd via rollenspelen waarbij positieve bekrachtiging een belangrijke rol heeft. Er kan gebruik worden gemaakt van videoapparatuur om inzicht te krijgen in de eigen sterke punten en aandachtspunten. De cursus Werknemersvaardigheden is een logisch vervolg op de sollicitatietraining voor cursisten die meer handvatten nodig lijken te hebben om zich in externe werkomstandigheden beter staande te houden op het gebied van assertiviteit, sociale vaardigheden in het algemeen en kennis. Door deze cursus wordt de kans groter dat de client/cursist een baan zal vinden en zal behouden. Diverse tests en informatie over competenties is beschikbaar op de website van Testcentrum Groei.

Doelgroep cursus Werknemersvaardigheden

De cursus is speciaal bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld door een GSD, het UWV een reïntegratiebureau of vanuit een SW-bedrijf gedetacheerd worden of begeleid werken, of voor mensen die ondersteuning nodig hebben voor een reguliere baan. Die ondersteuning kan nodig zijn door gevoeligheid voor stress, door burn out, door hsp, door een persoonlijkheidsstoornis, door een verstandelijke beperking enzovoorts Wij bieden deze mensen een training aan waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van de cursist en met de afspraken met begeleiders. Particulieren kunnen op de website van Testcentrum Groei terecht voor een gratis competentietest of een professionele competentietest en voor vragen als Welke baan past bij mij?

Doelen cursus Werknemersvaardigheden

Enkele leerdoelen van de cursus zijn:
● De cursist heeft basiskennis van de rechten en plichten van de werknemer.
● De cursist kent de regels m.b.t. vakantie en (ziekte)verzuim
● De cursist kan vertellen welk gedrag en welke vaardigheden horen bij een goede werkhouding voor een werknemer.
● De cursist kan vertellen waar zijn/haar aandachtspunten liggen op het gebied van werkhouding
● De cursist kan op een adequate manier iets bespreken.
● De cursist kan op een goede manier omgaan met kritiek.
● De cursist kan op een goede manier aangeven aan (bege)leiding als er iets niet goed gaat.
● De cursist is assertief naar collega’s en leidinggevende.

Opzet cursus Werknemersvaardigheden

4 bijeenkomsten van 3 uur of 6 bijeenkomsten van 3 uur bij meer trainingsbehoefte.

Globale inhoud cursus Werknemersvaardigheden

Bijeenkomst 1: Rechten en plichten/Omgaan met ziekteverzuim
Bijeenkomst 2: Werkhouding en individuele aandachtspunten
Bijeenkomst 3: Omgaan met collega’s en leidinggevende
Bijeenkomst 4: Assertiviteit op de werkplek

Certificaat

De cursist ontvangt aan het einde van de cursus Werknemersvaardigheden een verklaring van deelname.

N.B. De specifieke wensen van uw organisatie kunnen worden ingepast.

Meer informatie aanvragen.