Cursus Omgaan met geld

In deze budgetcursus Omgaan met geld leert de cursist een eenvoudige thuisadministratie op te zetten en bij te houden. Daarnaast leert de cursist hoe om te gaan met het maandelijkse budget. Er wordt gewerkt met speciaal ontwikkeld lesmateriaal. De cursist zal door middel van praktische oefeningen de eigen post en administratie in fasen over te brengen naar de 2 overzichtelijke (jaar)mappen met tabbladen die worden uitgedeeld. De cursisten krijgen door hun eigen inbreng per bijeenkomst meer inzicht in hun maandelijkse uitgaven.  Ook wordt in de cursus Omgaan met geld persoonlijk advies gegeven en worden vaardigheden aangeleerd om de zelfredzaamheid, assertiviteit en verantwoordelijkheid mbt tot de eigen administratie en het eigen maandelijkse budget te vergroten. Het is een heel praktische cursus waarbij ook aandacht wordt besteed aan het omgaan met de zogenaamde ” budget-eters” zoals mobiele telefonie, internetaankopen en telefonische verkoop. De cursist leert bewust keuzes te maken en het bestedingspatroon te verbeteren.
Er kan ruimte gemaakt worden voor een stuk individuele begeleiding, bijvoorbeeld in de vorm van een spreekuur ook in de periode na de training.
Daarnaast is het mogelijk om een (korte) opfris-training Omgaan met geld bijvoorbeeld 6 maanden na de hoofdcursus te plannen voor cursisten die extra steun nodig hebben in deze periode. 

Doelgroep cursus Omgaan met geld

De cursus Omgaan met geld is geschikt voor iedereen die meer grip wil krijgen op het eigen bestedingspatroon en zelfstandig een overzichtelijke huisadministratie wil bijhouden. Ook voor mensen die financiele problemen hebben of te maken hebben met schulphulpverlening of schuldsanering is deze budgetcursus ideaal omdat de cursus zeer praktijkgericht en vooral activerend is en omdat het effect ervan voor de cursist zelf steeds zichtbaarder wordt. Dit stimuleert de cursist om het heft in handen te nemen. De aandacht voor zogenaamde “budget-assertiviteit” is een belangrijk uitgangspunt. Uiteindelijk moeten de cursisten zichzelf gaan coachen om de juiste financiele keuzes te maken.

Doelen cursus Omgaan met geld

Enkele leerdoelen van deze cursus zijn:
● De cursist heeft een thuisadministratie opgezet
● De cursist heeft inzicht in inkomsten en uitgaven
● De cursist weet waar en hoe bespaard kan worden
● De cursist kan zelf een lidmaatschap/verzekering opzeggen
● De cursist weet welke verzekeringen moeten en welke mogen
● De cursist heeft een spaarplan
● De cursist is assertief en stelt grenzen in de uitgaven

Opzet cursus Omgaan met geld

6 bijeenkomsten van 3 uur.

Globale inhoud cursus Omgaan met geld

De cursist leert door middel van praktische oefeningen de eigen post en administratie in fasen over te brengen naar de (jaar)map die in bijeenkomst 1 wordt uitgedeeld. De cursisten krijgen door hun eigen inbreng per bijeenkomst meer inzicht in hun maandelijkse uitgaven en leren vooruit te kijken, te budgetteren. Iedereen wordt in deze budgetcursus gestimuleerd zijn/haar eigen budgetcoach te worden.

Certificaat

Iedereen ontvangt aan het einde van de cursus Omgaan met geld een certificaat.

N.B. De specifieke wensen van uw organisatie kunnen worden ingepast in het cursusprogramma.

Meer informatie aanvragen.