VCA cursus

Onderwijsbureau Groei biedt uw organisatie de vca cursus in company en wel btw vrij! Uw medewerkers of cliënten worden in deze vca training op locatie bij uw organisatie 1 of 2 dagen getraind door één van onze VCA docenten en aansluitend neemt een gecertificeerd examenbureau het schriftelijke of mondelinge examen af. Zelfs bij de moeilijker leerbare doelgroepen (denk bijvoorbeeld aan mensen uit Workfirst/Re-integratietrajecten) halen wij al jaren een betrouwbaar slagingspercentage dat op ruim 70% gemiddeld ligt. En dit is een mooi percentage voor deze doelgroep. Bij deelnemers die beter geschoold zijn en die nu een beroep hebben waarvoor VCA nodig is ligt het percentage uiteraard een stuk hoger.

VOL VCA -VCA Groen

Naast de basis in company vca cursus bieden wij ook de VOL VCA cursus en de basis VCA groen. Daarnaast bieden wij ook de Voorleesexamens (mondeling) en examens in allerlei talen waaronder een Engels en Pools VCA examen. Onze docenten zijn gewend aan mensen les te geven die wat meer moeite hebben met leren of juist examenangst hebben. Met de juiste begeleiding halen ook deze mensen vaak hun VCA diploma.

Meer informatie aanvragen.