Sollicitatiegesprek voeren

In de training Een sollicitatiegesprek voeren leert de deelnemer wat er nodig is, om een effectief sollicitatiegesprek te voeren. De zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de deelnemer worden vergroot. De benodigde sollicitatievaardigheden worden de deelnemers aangeleerd via oefengesprekken waarbij positieve bekrachtiging de boventoon voert. Er zal gebruik worden gemaakt van videoapparatuur voor reflectie en van online tests om inzicht te krijgen in de eigen sterke punten en aandachtspunten.

Doelgroep training Een sollicitatiegesprek voeren

De training is speciaal bedoeld voor mensen voor wie bijvoorbeeld door een re-integratiebureau of vanuit een SW-bedrijf een afspraak voor een sollicitatie is gemaakt of zal worden gemaakt. Deze mensen zijn dan vaak niet gebaat bij een volledige sollicitatietraining. Daarom bieden wij deze mensen een training aan speciaal gericht op het voeren van een sollicitatiegesprek. Hierdoor worden kansen vergroot en uitstroom bevorderd. Particulieren kunnen op de website van Testcentrum Groei terecht voor informatie over het voeren van hun sollicitatiegesprek, de voorbereiding op het sollicitatiegesprek, de meest gestelde sollicitatievragen, de beste tips voor een sollicitatiegesprek en voor de evaluatie van het sollicitatiegesprek.

Doelen training Een sollicitatiegesprek

Enkele leerdoelen van de training zijn:
● De deelnemer kan zichzelf voorstellen aan een ander.
● De deelnemer kan actief luisteren.
● De deelnemer kan vertellen wat zijn/haar (relevante) werkervaring is.
● De deelnemer kan vertellen wat zijn/haar sterke en zwakke eigenschappen zijn.
● De deelnemer kan vertellen wat hij/zij van de vacature vindt.
● De deelnemer kan op een goede manier het gesprek beëindigen.

Opzet cursus sollicitatiegesprek voeren

3 bijeenkomsten van 3 uur

Globale inhoud bijeenkomsten een sollicitatiegesprek voeren

Bijeenkomst 1: Jezelf voorstellen/Gesprek beëindigen/Video
Bijeenkomst 2: Werkervaring en Motivatie
Bijeenkomst 3: Vragen stellen en Herhaling

Certificaat

De deelnemer ontvangt aan het einde van de training Een sollicitatiegesprek voeren een certificaat.

N.B. De specifieke wensen van uw organisatie kunnen worden ingepast. Meer informatie aanvragen.