SoVa training

In deze SoVa training of cursus Sociale Vaardigheden wordt er o.a. gewerkt met de methode van Goldstein. Deze methode is gericht op het vergroten van vaardigheden van de cursist. Via het aanleren van diverse sociale vaardigheden wordt onder andere zelfstandigheid, assertiviteit, interne controle, accuraatheid van waarnemen en communiceren en tolerantie voor frustratie van de cursist vergroot. Hierdoor is de cursist beter opgewassen tegen de eisen die het (dagelijkse) leven aan hem/haar stelt.
Deze vaardigheden worden de cursisten aangeleerd via rollenspelen waarbij positieve bekrachtiging een belangrijke rol heeft.

Doelgroep SoVa training

Iedereen die in het dagelijks contact met collega’s en anderen in de maatschappij te weinig vaardigheden en weerbaarheid heeft om zich staande te houden en/of zich verder te ontwikkelen. Het is geen bezwaar als cursisten niet kunnen lezen en schrijven.

Doelen SoVa training

Enkele leerdoelen van de cursus zijn:
● De cursist kan actief luisteren.
● De cursist maakt op een juiste manier oogcontact bij de verschillende sociale vaardigheden.
● De cursist kan een praatje beginnen
● De cursist kan zichzelf voorstellen aan een ander.
● De cursist kan op een goede manier vragen om bijvoorbeeld een vrije dag

Opzet SoVa training

4 bijeenkomsten van 3 uur

Globale inhoud SoVa training

Bijeenkomst 1: Jezelf voorstellen/Iets vragen
Bijeenkomst 2: Luisteren/Een praatje maken
Bijeenkomst 3: Iets bespreken
Bijeenkomst 4: Omgaan met waardering/Afscheid nemen

Certificaat

De cursist ontvangt aan het einde van de basistraining Sociale Vaardigheden een verklaring van deelname.

N.B. De specifieke wensen van uw organisatie kunnen worden ingepast.

Meer informatie aanvragen.