Assertiviteitstraining

In deze Assertiviteitstraining / training Opkomen voor jezelf wordt er o.a. gewerkt met de methode van Goldstein.  Via het aanleren van diverse sociale vaardigheden wordt onder andere zelfredzaamheid, weerbaarheid, interne controle en tolerantie voor frustratie van de cursist vergroot. Hierdoor is de cursist beter opgewassen tegen de eisen die het sociale leven aan hem/haar stelt.
Deze vaardigheden worden de cursisten aangeleerd via rollenspelen waarbij positieve bekrachtiging een belangrijke rol heeft.

Doelgroep Assertiviteitstraining

Iedereen die in het dagelijks contact met collega’s en anderen in de maatschappij te weinig vaardigheden en assertiviteit heeft om zich staande te houden en/of zich verder te ontwikkelen. Het is geen bezwaar als cursisten niet kunnen lezen en schrijven.

Doelen Assertiviteitstraining

Enkele leerdoelen van de cursus zijn:
● De cursist kan op een juiste manier iets bespreekbaar maken.
● De cursist kan zijn eigen mening verwoorden.
● De cursist kan zijn eigen boosheid op een goede manier uiten.

Opzet Assertiviteitstraining

4 bijeenkomsten van 3 uur

Globale inhoud Assertiviteitstraining

Bijeenkomst 1: Iets bespreken/Ik-boodschap
Bijeenkomst 2: Nee zeggen/Je mening geven
Bijeenkomst 3: Omgaan met kritiek
Bijeenkomst 4: Omgaan met boosheid

Certificaat

De cursist ontvangt aan het einde van de training Opkomen voor jezelf (Assertiviteitstraining) een verklaring van deelname.

N.B. De specifieke wensen van uw organisatie kunnen worden ingepast.

Meer informatie aanvragen.